Kvalita bílkoviny - DIAAS

DIAAS je nová metoda pro stanovení kvality bílkovin v lidské výživě. DIAAS znamená „Digestible Indispensable Amino Acid Score“. Metoda DIAAS byla vydána Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 2013 a nahrazuje starou metodu z roku 1991 nazvanou PDCAAS (Protein Digestible Amino Acid Score).

Problematiku kolem hodnocení kvality bílkovin sledujeme poměrně pečlivě. Jako zdroje využíváme většinou studie a odborné zahraniční weby. Proto nás poměrně překvapilo, že o poslední metodice, která je aktuálně v přípravě, neexistuje téměř žádný článek v českém jazyce. Metodik na hodnocení kvality bílkovin je celá řada. Poslední užívaná metodika (PDCAAS) má i po svojí aktualizaci stále svoje limity, psali jsme o nich v tomto článku. Je poměrně zajímavé, že řada dodavatelů surovin a výrobců doplňků o této metodice z roku 1991 nemá informace a nepoužívá ji.

Zopakujme si, že mezi nevýhody patří:

 • platnost předepsaných hodnot požadavků na obsah aminokyselin pro děti v předškolním věku
 • platnost korekce pro fekální stravitelnost namísto ileální
 • snižování hodnot PDCAAS na 100%

Ve zmiňovaném článku jsme také naznačili, že se do budoucna můžeme dočkat změn v hodnocení kvality bílkovin.

DIAAS je nová metoda pro stanovení kvality bílkovin v lidské výživě. DIAAS znamená „Digestible Indispensable Amino Acid Score“. Metoda DIAAS byla vydána Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 2013 a nahrazuje starou metodu z roku 1991 nazvanou PDCAAS (Protein Digestible Amino Acid Score).(2)

DIAAS je založen na relativním stravitelném obsahu esenciálních aminokyselin (IAA – Indispensable Amino Acid) a specifických požadavcích na aminokyseliny. Mezi faktory, které se podílejí na výpočtu DIAAS, patří:

 • užití obsahu a profilu IAA jako základu pro určení kvality
 • způsoby stanovení obsahu bílkovin a aminokyselin ve zdroji bílkovin
 • přesnost jednotlivých požadavků pro IAA
 • normalizace požadavků IAA na základě odhadovaného průměrného požadavku na bílkoviny
 • postavení DIAAS na skutečné idleální stravitelnosti každé IAA v testovaném proteinu

Metoda DIAAS lépe odráží skutečnou výživovou hodnotu bílkovin pro člověka než samotná metoda PDCAAS. Metoda DIAAS také umožňuje přesnější vyhodnocení výsledné kvality proteinů směsi sestavené z různých zdrojů bílkovin než metoda PDCAAS. Je to dáno tím, že metoda DIAAS generuje 9 hodnot na protein nebo směs bílkovin, zatímco PDCAAS poskytuje pouze jednu hodnotu na zdroj bílkovin. Nejnižší z 9 hodnot je DIAAS daného proteinu (nebo směsi). Navíc stravitelnost proteinu ne vždy odráží stravitelnost jednotlivých aminokyselin v metodice DIAAS je stravitelnost hodnocena zvlášť pro každou jednotlivou esenciální aminokyselinu, což poskytuje přesnější hodnoty (3).

Výrazný vliv na stravitelnost proteinu má i poloha měření (4). Aminokyseliny opouštějící kyčelník, jež nepřišly do těla s potravou, jsou zbytky endogenní sekrece a buněčného materiálu. Hodnota stravitelnosti měřená na konci tenkého střeva (konec kyčelníku) lépe odráží množství vstřebaných aminokyselin oproti měření nestrávených aminokyselin ze stolice. Výsledné skore je spočítáno pro každou jednotlivou esenciální aminokyselinu zvlášť a nejnižší hodnota určuje celkové hodnocení bílkovinného zdroje. Metoda navíc počítá s hodnocením pro tři skupiny (mladší děti, děti, dospělí) a pro každou užívá jiný referenční protein.

Pokud někoho zajímají konkrétní hodnoty, přikládáme dvě tabulky (5) . Výpočet PDCAAS se několikrát novelizoval, proto má různé hodnoty. Ale i zde jsou vidět výrazné rozdíly. Například sójový proteinový izolát dosahuje i podle starší metodiky nižší kvalitu.

Obrázek 1

Rozdíly ve vstřebatelnosti bílkovin

Ještě výraznějších rozdílů si můžete všimnout v následující tabulce. Náš nejpreferovanější protein (100 % Native Protein), který je součástí i produktu GO MRP, má hodnotu DIAAS 141 (měřeno pro MPC, WeFood užívá MPI) oproti sójovému proteinovému izolátu s hodnotou DIAAS 98.

Doufáme, že pokud se tedy budeme v budoucnu bavit o kvalitě produktů, budou k argumentaci užívána tvrdá data, a nikoliv pouze marketing, jak je bohužel často vidět.

Obrázek 2

Zavedení metody DIAAS by znamenalo zásadní změnu (pokud by se o tyto informace zajímala i veřejnost), ale je zapotřebí doplnit nedostačující znalosti o trávení aminokyselin v ileu. Situaci kolem této problematiky nadále sledujeme a předpokládáme, že v budoucnu budeme informace aktualizovat.

Zdroje:

 1. J Nutr. 2000 Jul;130(­7):1865S-7S. The protein digestibility-corrected amino acid score, DOI: 10.1093/jn/130­.7.1865S
 2. https://www.diaascalculator.com/
 3. Report of an FAO expert consultation, 2011, pp. 20–22.
 4. Report of an FAO expert consultation, 2011, pp. 19–20.
 5. Mathai, J., Liu, Y., & Stein, H. (2017). Values for digestible indispensable amino acid scores (DIAAS) for some dairy and plant proteins may better describe protein quality than values calculated using the concept for protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS). British Journal of Nutrition, 117(4), 490–499. doi:10.1017/S00071­14517000125