Ustanovení o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o zpracování osobních údajů ze strany WeFood Nutrition s.r.o. (dále jen WF). WF dělá vše pro zajištění toho, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá takovým způsobem, aby Vaše soukromí bylo chráněno a zabezpečeno. WF zpracovává osobní data v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které se na ochranu osobních údajů aplikují. Klienti, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování fyzických osob o předávání jejich osobních údajů.

Osoby, jejichž osobní data WF zpracovává

WF zpracovává osobní údaje fyzických osob včetně osob:

 • které jsou zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli WF

Osobní údaje, které WF zpracovává

Osobní údaje, které WF zpracovává, mohou zahrnovat mezi jiným také údaje týkající se identity osoby, jména, bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla, IP adresy nebo návštěv webových stránek WF.

Účely zpracování osobních údajů

WF zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 • relationship management a (cílený) marketing k vytvoření vztahu s klientem a jeho udržení a rozšíření;
 • doručení zakoupené služby nebo zboží
 • zachování souladu s právními předpisy a oborovými předpisy

Předávání osobních údajů třetím stranám

WF může sdílet osobní údaje s a předávat osobní ostatním subjektům za předpokladu, že jejich zapojení je nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Zejména přepravce zboží, správce webu či fakturačního programu.

Doba uchovávání osobních údajů

WF uchovává osobní údaje pouze:

 • po dobu nutnou k účelu, pro který byly osobní údaje sesbírány nebo po kterou jsou dále zpracovávány, nebo požadovanou právními předpisy;
 • v rozsahu rozumně nezbytném k naplnění požadavků příslušných právních předpisů;

Zabezpečení

WF má zavedena vhodná a obchodně rozumná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu a všem dalším nezákonným způsobům zpracování.

Právo přístupu, opravy, blokování a vymazání

Pokud WF zpracovává Vaše osobní údaje, pak máte následující práva:

 • právo žádat informaci o zpracování a osobních údajích zpracovávaných WF nebo pro WF;
 • právo na opravu, vymazání nebo blokování Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 • právo vyslovit nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a s předáním svých osobních údajů jinému správci na základě přesvědčivých legitimních důvodů vztahujících se k Vaší konkrétní situaci za předpokladu, že WF zakládá zpracování osobních údajů na svých legitimních zájmech nebo legitimních zájmech třetí strany, které údaje odkryla;
 • právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu od WF.

Výše uvedené požadavky zašlete písemně na adresu:
WeFood Nutrition s.r.o. 
Těšínská 1698
739 34 Šenov
Česká republika
Součástí žádosti musí být jednoznačné ověření Vaší totožnosti (zejména úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že jste subjektem požadovaných údajů. Za poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem účtuje WF úhradu ve výši vzniklých nákladů, minimálně však 100,– Kč, za jedno poskytnutí informací.

Úpravy ustanovení

WF toto ustanovení pravidelně aktualizuje a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit jeho obsah. 
Toto ustanovení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno naposledy dne 10.04.2018.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.