Nativní
protein

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny hrají důležitou roli ve výživě člověka. Veřejnost často vnímá tuto skupinu látek jako jednu sloučeninu, pravda je však komplikovanější. V následujícím článku se budeme zabývat informacemi ve smyslu složení a chemické struktury, rozdíly mezi jednotlivými n-3 a úlohou n-3 ve výživě člověka. Pro ty z vás, kterým se nechce procházet celý text, je připraveno shrnutí nejdůležitějších bodů. Odkazy na zdroje jsou uvedeny v na konci textu.

Shrnutí

  • Kyselina alfa-linoleová (ALA) je v těle využívána primárně jako zdroj energie, pouze 1–9 % je v těle převedeno, na výslednou DHA, tato konverze je tedy bohužel velice neefektivní.
  • Lidský organismus potřebuje omega-3 s dlouhými řetězci – DHA a EPA.
  • Zvýšený příjem DHA a EPA zlepšuje funkci pliczasahuje do energetického metabolismu.
  • Při pravidelném příjmu DHA a EPA byla také prokázána zvýšená tvorba kolagenu ve vazech a šlachách.
  • Při pravidelné suplementaci DHA a EPA se zlepšily kognitivní funkcepsychomotorické reakční doby.
  • Omega-3 také zvyšují průtok krve do svalů, zvyšují rozsah pohybusnižují riziko vzniku otoků, zvyšuje se citlivost na inzulínzpomaluje proces ztráty svalové tkáně.
  • Omega-3 pozitivně ovlivňuje vývoj mozku u dětí.

Shrnutí – výstup pro WeFood

V případě použití omega-3 mastných kyselin v produktech WeFood používáme výhradně standardizované množství omega-3 z živočišných zdrojů s konkrétními hodnotami DHA a EPA (n-3 MK s dlouhými řetězci). Zdroje ALA nezapočítáváme do účinného množství.

Naše náhrada stravy obsahuje jako jediný produkt Omega-3 mastné kyseliny z ryb.

Provedené výzkumy prokázaly vliv n-3 mastných kyselin na celou řadu faktorů – krevní tlak, protizánětlivé účinky, udržování nízké hladiny tuků v krvi, podpora funkce mozku, prevence chorob (cukrovka, rakovina, alergie aj.) Svůj význam hrají také při sportu – protizánětlivé působení, metabolismus cukrů a tuků (usnadnění oxidace lipidů, zvýšení citlivosti receptorů na inzulin aj.)

Omega-3 mastné kyseliny řadíme mezi PUFA (Polyunsaturated fatty acids) – polynenasycené mastné kyseliny – s dlouhým řetězcem (16–24 uhlíků). Charakteristickým znakem je přítomnost dvojné vazby na třetím uhlíku od n-konce molekuly. Mezi nejvýznamnější kyseliny patří: ALA – 18:3 (n-3) – α-linolenová
EPA – 20:5 (n-3) – kys. eikosapentaenová
DHA- 22:6 (n-3) – kys. dokosahexaenová Pro zajímavost uvádíme i následující tabulku(1)

Omega-3 fatty acids, polyunsaturated

Common name Lipid name Chemical name
Hexadecatrienoic acid (HTA) 16:3 (n-3) all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid
Alpha-linolenic acid (ALA) 18:3 (n-3) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid
Stearidonic acid (SDA) 18:4 (n-3) all-cis-6,9,12,15,–octadecatetraenoic acid
Eicosatrienoic acid (ETE) 20:3 (n-3) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid
Eicosatetraenoic acid (ETA) 20:4 (n-3) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
Eicosapentaenoic acid (EPA, Timnodonic acid) 20:5 (n-3) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
Heneicosapentaenoic acid (HPA) 21:5 (n-3) all-cis-6,9,12,15,18-heneicosapentaenoic acid
Docosapentaenoic acid (DPA, Clupanodonic acid) 22:5 (n-3) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid (DHA, Cervonic acid) 22:6 (n-3) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
Tetracosapentaenoic acid 24:5 (n-3) all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid
Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid) 24:6 (n-3) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid

ALA

Tato zkratka označuje kyselinu alfa-linoleovou složenou z osmnácti uhlíků s třemi dvojnými vazbami. Tuto mastnou kyselinu jsou schopny syntetizovat rostliny – lze ji proto najít v listech některých rostlin, případně v olejích (např. lněný olej). Kyselina alfa-linoleová je v těle využívána primárně jako zdroj energie, pouze 1–9% je v těle převedeno, pomocí prodlužování řetězce uhlíků, na výslednou DHA, tato konverze je tedy bohužel velice neefektivní. ALA se od EPA a DHA liší nejenom strukturou ale i svým metabolismem a metabolickými produkty(2). Proces přeměny definuje tzv. omega-3 kaskáda.

EPA, DHA

Tyto dvě zkratky označují kyselinu eikosapentaenovou (EPA) složenou z dvaceti uhlíků s pěti dvojnými vazbami a kyselinu dokosahexaenovou (DHA) složenou z dvaceti dvou uhlíků s šesti dvojnými vazbami.

Jsou syntetizovány jednobuněčnými mořskými organismy, které pak tvoří potravu pro mořské živočichy – proto nejvíce těchto mastných kyselin najdeme právě v rybách. Jako příklad můžeme uvést lososa, makrelu, sardinky, tuňáka aj. (2) Zvýšeným příjmem těchto MK můžeme pozitivně ovlivnit mnoho fyziologických procesů v našem těle.(3) Tyto MK můžeme také nalézt ve speciálních olejích z mořských řas.

Omega-3 jsou v potravě obsaženy ve formě tuků, které jsou složený z jednotlivých triacylglycerolů. V triacylglyce­rolech nacházíme tři molekuly mastný kyselin navázané na jednu molekulu glycerolu. n-3

MK přijímáme tedy ve formě triacylglycerolůé například v rybím tuku. Tyto jsou štěpeny chemicky pomocí enzymů (štěpí vazbu mezi glycerolem a jednotlivými MK). Z polynenasycených MK jsou v těle syntetizovány tzv. eikosanoidy (zejm. prostaglandiny, postacykliny, tromboxany a leukotrieny). Obecná funkce eikosanoidů je zajištění buněčné signalizace, čímž ovlivňují plno důležitých procesů (kontrakce a relaxace hladké svaloviny, srážení krve, psychické stavy, bolest, zánět, …). Vyskytují se téměř ve všech tkáních a působí zde jako lokální hormony(4,5).

Tyto látky mohou ale vznikat i z n-6 MK, avšak s opačným účinkem.(6) Z omega-3 MK vznikají produkty, které mají antiagregační, anti-arytmický, vasodilatační, protizánětlivý účinek, naopak produkty, vzniklé z omega-6 MK působí jako mediátory zánětlivé reakce, zvyšují agregaci trombocytů a působí vazokonstrikčně­.(7)

Z výše uvedeného vyplývá, že je velice důležité dodržovat správný poměr mezi přijímanými n-3 a n6 MK. Doporučený příjem je obvykle 250 mg EPA + DHA a 2g ALA denně. Doporučené poměry (n-3 : n-6) jsou doporučovány od 1:6 po 1:3, při léčebných procesech až 1:1.(8)V současné době je tento poměr narušen ve prospěch n-6. Řada vědců se přiklání k názoru, že právě tento nepoměr vede k chorobám, jako jsou např. srdečních choroby, alergie, astma, ekzémy, porušení ostrosti vidění, poruchy imunitního systému, obezita, cukrovka, deprese a rakovina.

Omega-3 mastné kyseliny a medicína

Omega-3 mastné kyseliny se využívají i v medicíně. Působí pozitivně především na srdeční choroby, rakovinu, činnost mozku, diabetes mellitus II.typuartritidu. Mezi účinky n-3 můžeme např. zařadit prevenci tvorby nežádoucích krevních sraženin, redukci hladiny volných mastných kyselin a triacylglycerolů v krvi, zvyšují flexibilitu membrán červených krvinek, působí vasodilatačně, snižují krevní tlak(9), potlačuje růst nádorů a zvyšuje citlivost k chemoterapi­i(10), mají protizánětlivý účinek, byla prokázána přímá úměra při porovnání vážností symptomů u jedinců trpících depresemi a nedostatkem omega-3, u lidí s nízkou hladinou DHA je násobně vyšší pravděpodobnost, že je postihne stařecká demence.(13) Neadekvátně nízký příjem omega-3 MK ve vyvíjejícím se mozku (plod, novorozenci, děti) vede ke zpomalenému rozvoji.(14) Existuje korelace (vědecky prokázáno) u vegetariánek, které nekonzumují ryby, s nízkou hladinou DHA v mateřském mléce.(6) Vliv deficitu DHA je taktéž prokázaný – jedná se o poruchy paměti, emoční poruchy, zhoršení kognitivních funkcí, špatné zvládání stresu aj.(15) Vliv n-3 MK můžeme pozorovat i u diabetes mellitus II. typu nebo i artritidy (podpora syntézy prostagladinů s protizánětlivými účinky)

Vliv na konkrétní choroby:

Srdeční choroby – je potvrzeno zlepšení stavu pacientů při dávce 800–1000mg EPA + DHA na den (11)

Rakovina – cílem suplementace omega-3 je zlepšit pacientovu odpověď na chemoterapii(12)

Omega-3 a sport

Řada studií prokazuje vliv n-3 MK na výkon i následnou regeneraci. Zvýšený příjem DHA a EPA zlepšuje funkci pliczasahuje do energetického metabolismu (podpora spalování tuků). Omega-3 snižují riziko vzniku zánětu svalu z možného přetrénování v době regenerace (72–96 h po tréninku).

Při pravidelném příjmu DHA a EPA byla také prokázána zvýšená tvorba kolagenu ve vazech a šlachách. Při pravidelné suplementaci se zlepšily kognitivní funkce a psychomotorické reakční doby. Omega-3 také zvyšují průtok krve do svalů, zvyšují rozsah pohybusnižují riziko vzniku otoků, zvyšuje se citlivost na inzulínzpomaluje proces ztráty svalové tkáně (16,17,18,19)

Závěr

Náš organismu je schopen si vytvořit celou řadu MK s výjimkou esenciálních. Tyto esenciální MK musíme přijímat z vnějších zdrojů, ať již kombinací pestré a vyvážené stravy, specifických suplementů či produktů, které tyto MK obsahují.

Vzhledem k tomu, že je konverze ALA na omega-3 mastné kyseliny eikosapentaenovou a dokosahexaenovou omezená, doporučuje se do stravy zařadit i potraviny s obsahem těchto MK (DHA a EPA)(20) a hlídat si poměr n-6 a n-3. Aktuální poměr se pohybuje mezi 10:1 až 20:1(8), což podporuje rozvoj řady onemocnění. Pro sportovce může být dávka DHA+EPA až 1–2g denně.

Použité zkratky:
n-3 omega-3
n-6 omega-6
MK mastné kyseliny, mastná kyselina
PUFA polynenasycené mastné kyseliny
ALA kyselina α-linolenová
EPA kyselina eikosapentaenová
DHA kyselina dokosahexaenová

Zdroje

(1) Wikipedie – Polyunsaturated fatty acid

(2) Harris, W. (2004). Fish oil supplementation: Evidence for health benefits. CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE, 71(3), 208–+.

(3) Simopoulos, A. (2002). Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, 21(6), 495–505.

(4) Murray, R. K. et al. (2002). Harperova Biochemie. Praha H+H.

(5) Zadák, Z. (2008). Výživa v intenzivní péči –2., rozšířené a aktualizované vydání. Grada Publishing a.s.

(6) Felix, C. (1998). Vše o tucích typu omega-3. Pragma

(7) Gogus, U., Smith, C. (2010). n-3 Omega fatty acids: a review of current knowledge. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45(3), 417–436.

(8) Simopoulos, A. P. (2007). Omega-3 Fatty Acids and Athletics. Current Sports Medicine Reports (American College of Sports Medicine), 6(4), 230–236.

(9) Poole, C. D., Halcox, J. P., Jenkins-Jones, S., Carr, E. S. M., Schifflers, M. G., Ray, K. K., & Currie, C. J. (2013). Omega-3 Fatty Acids and Mortality Outcome in Patients With and Without Type 2 Diabetes After Myocardial Infarction: A Retrospective, Matched-Cohort Study. Clinical Therapeutics, 35(1), 40–51. doi:http://dx.doi.org/….2012.11.008

(10) Pardini, R. S. (2006). Nutritional intervention with omega-3 fatty acids enhances tumor response to antineoplastic agents. Chemico-Biological Interactions, 162(2), 89–105. doi:10.1016/j­.cbi.2006.05.012

(11) Lavie, C. J., Milani, R. V., Mehra, M. R., Ventura, H. O. (2009). Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Diseases. Journal of the American College of Cardiology, 54(7), 585–594. doi:10.1016/j­.jacc.2009.02­.084

(12) Spencer, L., Mann, C., Metcalfe, M., Webb, M., Pollard, C., Spencer, D., … Dennison, A. (2009). The effect of omega-3 FAs on tumour angiogenesis and their therapeutic potential. European Journal of Cancer, 45(12), 2077–2086. doi:10.1016/j­.ejca.2009.04­.026 (13) Stojanovicová, S. (2013). Význam polynenasycených kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod. Masarykova Univerzita Brno. (14) Innis, S. M. (2008). Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Research, 1237, 35–43.doi:10.1016/j­.brainres.2008­.08.078

(15) Denis, I., Potier, B., Vancassel, S., Heberden, C., & Lavialle, M. (2013). Omega-3 fatty acids and brain resistance to ageing and stress: Body of evidence and possible mechanisms. Ageing Research Reviews, 12(2), 579–594. doi:10.1016/j­.arr.2013.01.007

(16) Petráková (2014) Brno – Omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem – jejich význam ve výživě člověka (17) Stephen Daniells. (2010). Omega-3 may boost lung function during sport. NutraIngredien­ts.com. Dostupné 8. únor 2014, z http://www.nutraingredients.com/…during-sport

(18) John Babraj, R. L. (2013). Nutrition: The power of Omega-3. Athletics Weekly. Dostupné 8. únor 2014, z http://www.athleticsweekly.com/…-of-omega-3/ (19) Volek. Why athletes need omega-3s – Nutrition Express Articles. Nutrition Express. Dostupné 8. leden 2014, z http://www.nutritionexpress.com:8001/…article.aspx?… (20) Mourek a kolektiv. (2009). Mastné kyseliny omega-3, zdraví a vývoj (2. vydání). Praha:Triton

≪ Nativní proteinProč jsou proteiny důležité? ≫