Kvalita bílkoviny - PDCAAS

Metoda PDCAAS byla přijata organizacemi FAO a WHO jako preferovaná metoda pro měření hodnoty bílkovin v lidské výživě. Metodika PDCAAS v současnosti asi tím nejlepším, co k porovnání kvality bílkovin máme k dispozici.

PDCAAS

Metoda PDCAAS (protein digestibility-corrected amino acid score) byla přijata organizacemi FAO a WHO jako preferovaná metoda pro měření hodnoty bílkovin v lidské výživě. Metoda je založena na porovnání koncentrace první limitující esenciální aminokyseliny v testovaném proteinu s koncentrací této aminokyseliny v referenčním vzorku. Porovnávací spektrum aminokyselin je odvozeno od požadavků na esenciální aminokyseliny dítěte předškolního věku.

Takto získané chemické skóre je korigováno skutečnou stravitelností testovaného proteinu (ve stolici). Hodnoty PDCAAS vyšší než 100 % jsou zaokrouhleny (sníženy) na 100 %. Hodnotu lze také uvádět v rozmezí 0 – 1 (např. tedy 1 = 100 %; 0,652 = 65,2% atd.)

Shrnutí

Metodika PDCAAS v současnosti asi tím nejlepším, co k porovnání kvality bílkovin máme k dispozici, i když se můžeme do budoucna dočkat změn.

Jiné metody (PER, BV) mají mnohem více nedostatků.

Metoda PDCAAS jde bez problémů použít pro izolovaný protein, pro kombinace je nutný přepočet (jak spektra AMK, tak stravitelnosti).

V praxi to může znamenat, že pokud si koupíte méně kvalitní protein, který garantuje 20 g bílkoviny na odměrku, tak ne vždy tomu tak je. Je možné, že po výpočtu PDCAAS zjistíte, že z těch 20 g vstřebáte pouze 15 g. Na 1 kg 70% koncentrátu si tak reálně koupíte „pouze“ 55% bílkovin.

Naše proteiny garantují maximální vstřebatelnost 100% bílkovin.

PDCAAS u WeFood

Hodnota PDCAAS není jediným faktorem. Při výběru proteinů, které používáme, byla tato hodnota pouze ověřena po výběru dodavatelů a nebyla kritériem, podle kterého jsme se rozhodovali. Přesto tato hodnota vychází jako maximální možná, tedy PDCAAS = 1 (tedy 100 %, jak u produktu 100 % Native Whey, tak u 100 % Native Protein).
Kriterií pro výběr bylo mnohem více, jsme tak schopni garantovat výjimečnou kvalitu proteinů – např. garantovaným množstvím přirozeně se vyskytujících vitaminů, proteinem připraveným nativně (co je to nativní protein), původem a deklarací chovu, aj.

Princip stanovení

Přestože byl princip metody PDCAAS široce akceptován, ve vědecké komunitě byly vzneseny kritické otázky týkající se řady otázek(1), jako např. platnost předepsaných hodnot požadavků na obsah aminokyselin pro děti v předškolním věku, platnosti korekce pro fekální stravitelnost namísto ileální a snižování hodnot PDCAAS na 100 % (což nevadí při vyhodnocování izolovaného proteinu, ale může ovlivnit celodenní příjem různých typů bílkovin). Otázkou je také možné zahrnutí semi-esenciálních aminokyselin do výpočtu

FAO/WHO/UNU – požadavky na množství aminokyselin dítěte předškolního věku(2)

Amino acid Requirement (mg/g crude protein)
Isoleucine 28  
Leucine 66  
Lysine 58  
Total sulfur amino acids 25  
Total aromatic amino acids 63  
Threonine 34  
Tryptophan 11  
Valine 35  
Total 320  

Příklad – hodnoty pro PER (Protein Efficiency Ratio – účinný poměr bílkovin), skutečnou fekální stravitelnost, aminokyselinové skóre a neupravené (nesnížené) skóre PDCAAS pro některé vybrané proteiny.(3)

Protein PER Digestibility % AAS  PDCAAS  
Vejce 3.8 98  121 118  
Kravské mléko 3.1 95  127  121   
Hovězí 2.9 98  94 92  
Sója 2.1  95  96 91  
Pšenice 1.5 91 47 42  

Objasnění výpočtu:

Výpočet se skládá ze dvou hodnot – aminokyselinového skóre a stravitelnost #Aminokyselinové skóre Aminokyselinové skóre je nejnižší procento esenciální aminokyseliny. Například pokud je nejnižší procento lysinu 85 %, pak je skóre aminokyselin 85 %. #Stravitelnost bílkovin Stravitelnost bílkovin může být stanovena laboratoří nebo může být aproximována použitím stávajících tabulek stravitelnosti potravin v potravinách.

Využití v praxi

I přes svoje nedostatky, o nejlepší možnou metodu. hodnota PER je založená na požadavcích na aminokyselinové spektrum dospívajících krys. BV (Biological Value) je zase založena na dusíkové bilanci.
Výpočet PDCAAS jednoduše provedete na internetu. Stačí na etiketě produktu nebo potraviny najít konkrétní hodnoty aminokyselin a dosadit je do vzorce. Stravitelnost se dá dohledat také na internetu. Pokud vyzkoušíte výpočet na některých doplňcích výživy, budete se někdy opravdu divit (setkali jsme se s využitelností i 35 % u proteinu).

Zdroje

(1) J Nutr. 2000 Jul;130(­7):1865S-7S. The protein digestibility-corrected amino acid score, DOI: 10.1093/jn/130­.7.1865S
(2) FAO/WHO/UNU Expert Consultation 1985.
(3) Data převzata od FAO/WHO Expert Consultation 1990, European Dairy Association 1997, a Renner 1983.
(4) Protein quality evaluation, Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation, Bethesda, Md., USA 4–8 December 1989